Over ons

De naam van de praktijk doet denken aan een situatie waarbij meerdere behandelaars onder 1 dak zitten. Dat is niet de situatie. Er bestaan uitgebreide samenwerkingsverbanden met veel verschillende behandelaars om de patiënt een zo optimaal mogelijke behandeling te bieden. De behandeling die alles oplost bestaat namelijk niet.

De hoofdbehandelaar van Rug Nek Centrum Flevoland is P.E. Broersen, arts Musculoskeletale Geneeskunde(voorheen OrthoManuele Geneeskunde). Zij is opgeleid door A. van de Bunt. Daarnaast is zij ook geregistreerd  Bedrijfsarts. Tevens heeft zij een opleiding afgerond als oefentherapeut in de ontwikkelingspsychomotoriek volgens de methode N.Brouw.

Artsen Musculoskeletale Geneeskunde met een erkende opleiding staan ingeschreven in het Register AMG.

Het Register AMG waakt over uw gezondheid en onze vakbekwaamheid.

Dit is voor u een waarborg dat uw klachten bij ons op een professionele wijze beoordeeld worden en wij zorgvuldig omgaan met uw lichaam en de pijnklachten.

Het Register is voor u een informatiepunt en toont de vakbekwaamheid van uw behandelend arts.

Bezoek de website van het Register OMG via onderstaand logo.

Register van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde