Over ons

De naam van de praktijk doet denken aan een situatie waarbij meerdere behandelaars onder 1 dak zitten. Dat is niet de situatie. Er bestaan uitgebreide samenwerkingsverbanden met veel verschillende behandelaars om de patiënt een zo optimaal mogelijke behandeling te bieden. De behandeling die alles oplost bestaat namelijk niet.

De hoofdbehandelaar van Rug Nek Centrum Flevoland is P.E. Broersen, arts Musculoskeletale Geneeskunde(voorheen OrthoManuele Geneeskunde). Zij is opgeleid door A. van de Bunt. Daarnaast is zij ook geregistreerd  Bedrijfsarts. Tevens heeft zij een opleiding afgerond als oefentherapeut in de ontwikkelingspsychomotoriek volgens de methode N.Brouw.

Artsen Musculoskeletale Geneeskunde met een erkende opleiding staan ingeschreven in het Register AMG.

Het Register AMG waakt over uw gezondheid en onze vakbekwaamheid. Het register AMG is ook belast met de klachtenregeling.

Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze wet brengt voor zorgaanbieders verplichtingen met zich mee op het gebied van kwaliteit van zorg, klachten en geschillen. Ten aanzien van het onderdeel klachten en geschillen zijn zorgaanbieders verplicht om een klachtenregeling te hebben en ze moeten zich aansluiten bij een geschilleninstantie.

De NVAMG heeft een klachtenservice in het leven geroepen die voldoet aan de eisen van de Wkkgz. Deze klachtenservice bestaat uit:
– een klachtenregeling
– een klachtenfunctionaris
– aansluiting bij een erkende geschillencommissie
Zorgaanbieders werkzaam binnen de MSK-geneeskunde kunnen zich bij deze klachtenservice aansluiten en op hen is deze klachtenregeling van toepassing.

Ik ben ontevreden over mijn bezoek aan de Arts voor Musculoskeletale Geneeskunde (MSK-arts). Wat kan ik doen?

Stap 1. Bespreek uw ontevredenheid met de MSK-arts

Als u niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat de MSK-arts heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreek dit dan eerst met de MSK-arts. Zo lang de MSK-arts niet weet dat u ontevreden bent, kan er niets worden gedaan aan uw ontevredenheid. Als u er samen niet uitkomt of als u het lastig vindt om een gesprek met de MSK-arts aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Stap 2. Neem contact op met de klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen u en de MSK-arts. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om uw klacht voor te leggen zoals de klachtencommissie of de geschillencommissie.

Wilt u contact met de klachtenfunctionaris, dan kunt u bellen, mailen of een klachtenformulier invullen:

Naam klachtenfunctionaris: Corine Ottevanger
Klachtenformulier: www.nvamg.nl/klachten
Mailadres: klacht@nvamg.nl
Telefoonnummer: 06-21331090

Kosten

Aan de inzet van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden. Voorwaarde voor de  inzet van de klachtenfunctionaris is echter wel dat de MSK-arts is aangesloten bij de NVAMG- klachtenservice.

Dit is voor u een waarborg dat uw klachten bij ons op een professionele wijze beoordeeld worden en wij zorgvuldig omgaan met uw lichaam en de pijnklachten.

Het Register is voor u een informatiepunt en toont de vakbekwaamheid van uw behandelend arts.

Bezoek de website van het Register AMG via onderstaand logo.