Kosten

Kosten van de behandeling en vergoedingen

De behandeling door een OrthoManueel Geneeskundige valt voor de verzekering onder de alternatieve geneeswijzen. Bij sommige verzekeringen valt het onder alternatieve beweegzorg. De patiënt die een behandeling heeft gekregen betaalt de rekening daarvan direct aan de arts. De factuur die de patiënt dan ontvangt kan hij of zij zelf indienen bij de eigen zorgverzekering. De factuur wordt vergoed als iemand aanvullend is verzekerd. Per verzekering is de hoogte van de vergoeding verschillend.

Een eerste consult kost € 150,-

Een vervolg consult kost € 120,-

Een controle behandeling kost € 120,-