Rugnekcentrum Flevoland

Rugnekcentrum Flevoland

Welkom op de webstie van Rugnekcentrum Flevoland uw adres voor Musculoskeletale geneeskunde in Flevoland.  Op onze website kunt u alle informatie vinden over Musculoskeletale geneeskunde (voorheen Orthomanuele geneeskunde). Heeft u vragen, neemt u gerust contact met ons op via het contactformulier op onze website.

In onze praktijk worden de maatregelen toegepast welke onze beroepsvereniging heeft geadviseerd.

rugnekcentrum flevoland

Wat

Wat is Musculoskeletale Geneeskunde

Musculoskeletale Geneeskunde is de nieuwe naam voor Orthomanuele Geneeskunde.

Musculoskeletale Geneeskunde is het vakgebied dat zich richt op de behandeling van klachten van, of gerelateerd aan het bewegingsapparaat. In veel gevallen is de arts Musculoskeletale Geneeskunde in staat de klachten te verhelpen, zonder operaties of ziekenhuisopname. Na een beperkt aantal behandelingen zijn de meeste patiënten weer in staat pijnvrij te bewegen.

Pijn in uw rug, nek of gewrichten: het schiet er soms plotsklaps in door een verkeerde beweging of val. Of het vindt sluipend zijn weg door de jaren heen. U hoeft er niet mee te blijven zitten. Een arts Musculoskeletale Geneeskunde is namelijk in veel gevallen in staat uw klachten te verhelpen zonder operatie of ziekenhuisopname. Na een beperkt aantal behandelingen zijn de meeste patiënten in staat weer pijnvrij te bewegen.

Pijnklachten

Of ze nu chronisch zijn of acuut, pijnklachten kunnen u behoorlijk belemmeren in uw dagelijkse bezigheden. Soms is pijn zó belastend dat het lichaam zich probeert aan te passen en een andere houding aanneemt om de pijnlijke plek te ontzien. Deze vorm van compensatie door spierspanning kan weer leiden tot andere klachten. De pijn verplaatst zich en er ontstaat een vicieuze cirkel.

U kunt zich voor onderzoek en een diagnose melden bij uw huisarts. Deze zal u in de meeste gevallen voor verdere behandeling doorverwijzen naar een specialist in houding en beweging. U kunt echter ook direct in contact treden zonder tussenkomst van uw huisarts.

Informatie

Deze website informeert u over alle aspecten van Musculoskeletale Geneeskunde en onze praktijk te Lelystad.

Op de website mskzorg is nog meer informatie beschikbaar. U kunt hier ook een vergoedingenoverzicht vinden van de zorgverzekeraars.

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie over onze praktijk gebruik dan het contactformulier op onze website. Hier staan ook onze contactgegevens voor het maken van een afspraak.

Waarvoor

Voor welke pijn klachten is de behandeling geschikt?

Heeft u een klacht van het bewegingsapparaat die u al jaren stoort in de dingen die u in het dagelijks leven zou willen doen? Heeft u al vele behandelingen ondergaan, maar nog steeds geen die u echt verder heeft geholpen? Heeft u te horen gekregen er maar mee te leren leven? De OrthoManuele Geneeskunde kan u mogelijk verder helpen. Het doel is dan om de normale stand en functie van botten, banden en spieren te herstellen zodat iemand de dingen kan doen die voor hem bij het normale leven horen zonder beperkingen en pijn.

Rugpijn

Lage Rugpijn

Lage rugpijn is de meest voorkomende klacht van het bewegingsapparaat. En daarmee ook een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim in Nederland. Van veel van deze klachten kan geen heldere diagnose worden gesteld. De klachten worden dan aspecifiek genoemd. Bij deze conclusie krijgen mensen vaak het advies te leren leven met de klachten en beperkingen.  Dit is jammer, want wanneer de oorzaak en de lokalisatie van de pijn, en het gevolg ervan niet goed worden onderkend, wordt met de gekozen behandeling vaak maar een deel van het probleem opgelost.

Pijn in de onderrug kan veroorzaakt worden door problemen van zowel botten, spieren, banden, gewrichten (SI-gewricht, facetgewrichten van de wervels) maar vooral door beschadiging van de tussenwervelschijf. Een probleem in de rug kan op een andere plaats pijn of andere klachten geven, zoals het been, de bil, of een groter gebied van de rug.

Mogelijk oorzaken van rugpijn

Gedurende het leven vinden er soms dingen plaats die de stand van bekken en wervels beïnvloeden. Het kan gaan om een optelsom van kleine gebeurtenissen(zitten in een verkeerde houding, vertillen, overbelasting in een verkeerde houding, verstappingen en kleine ongevallen, maar ook om grotere incidenten. Door de scheve belasting van de tussenwervelschijf kan deze beschadigen. Vanwege de pijn gaat iemand op een andere manier belasten. De stabiliteit wordt dan nog verder verstoord. Door anders en vaak niet optimaal gebruiken van de spieren worden de rugspieren zwak. Hierdoor neemt de sta-biliteit steeds verder af. De patiënt wordt kwetsbaarder en ervaart dat ook zo. Angst voor het opnieuw ervaren van pijn leidt vaak tot het vermijden van bewegen en een achteruitgang van de conditie van het bewegingsapparaat. De meeste behandelingen die zich richten op verminderen van pijn en klachten van het bewegingsapparaat hebben als doel de botten, spieren en gewrichten los te maken. Orthomanuele geneeskunde is de methode die standafwijkingen van de wervels en het bekken tot in detail kan vaststellen en deze stand te corrigeren. Het doel van de OrthoManuele Geneeskunde is dan ook het herstel van de stand van de botten. Anders gezegd het herstel van de anatomie.

Behandeling van lage rugpijn door OrthoManuele Geneeskunde.

Met de behandeling Onze wordt eerst de aanleiding van de pijnklachten verminderd zodat genezing op kan treden. Daarna moet de spierfunctie herstellen en moeten de spieren versterkt. Er wordt altijd begonnen met het nauwkeurig rechtzetten van het bekken en alle wervels, zodat de pijn en beperkingen kunnen herstellen. DE behandeling vindt plaats door de technieken van de OrthoManuele Geneeskunde zorgvuldig toe te passen. De behandeling wordt altijd afgestemd op het individu. Om tot een stabiele situatie te komen na het recht zetten van botten is het vaak nodig dat iemand 1 of meerdere oefeningen gaat doen en in het dagelijks leven goed op de houding let. Als het om enkele oefeningen gaat zal de behandelaar daar zelf instructie over geven. Hierbij worden verschillende methoden gebruikt: de Ontwikkelings Psychomotoriek van N. Brouw en de McKenzietherapie. Indien er een langer oefentraject

noodzakelijk is zal de arts u verwijzen naar een therapeut waarmee wordt samengewerkt.

Gemiddeld zijn 3-5 OrthoManuele behandelingen nodig en 1 controle na 8 weken. De meeste mensen zijn daarna langdurig klachtenvrij. Een kleine groep heeft af en toe een behandeling nodig omdat er wervels zijn teruggeschoten in de oude stand vanwege het ontbreken van een stabiele situatie en goed gebruik van de spieren..

Hoge Rugpijn

Diverse klachten 

Veel patiënten heeft pijn of stijfheid in de boven rug, vaak in het gebied tussen de schouderbladen. De ernst van de klachten kan sterk wisselend zijn. Soms trekt de pijn door naar de voorkant bij het borstbeen. Samenhangend met standafwijkingen van wervels in de boven rug kunnen veel andere klachten ontstaan, bijvoorbeeld hartkloppingen, maagklachten, darmklachten. Dan wordt niet in de eerste plaats  gedacht aan een oorzaak in de rug.
Een probleem in de boven rug en het onderste gedeelte van de nek kan een uitstralende pijn geven in de schouders en armen. Dit is zelfs mogelijk zonder dat iemand pijn in de rug ervaart.
Na een trauma zegt de patiënt vaak dat er sprake is van gekneusde ribben, maar in feite zijn het scheefstanden van de borstwervels en ribben. Ook de  pijn langs het borstbeen wat het syndroom van Tietze wordt genoemd heeft ook vaak te maken met standafwijkingen van de borstwervels.

Behandeling

Bij de behandeling van de boven rug wordt altijd ook de situatie van het bekken en de gehele wervelkolom beoordeeld en zo nodig behandeld. Klachten in de bovenrug kunnen te maken hebben met de borstwervels, de ribben en het borstbeen. Het is door de behandeling met orthomanipulaties goed mogelijk dit positief te beinvloeden.   Meestal zijn 3 of 5 behandelingen voldoende.

Voetklachten

In de praktijk van Petra Broersen is er extra aandacht voor voetproblemen. Bij een behandeling van de wervelkolom zal er ook altijd een beoordeling van de voeten worden gedaan. Als iemand niet goed op zijn voeten kan staan, kan de rug ook niet in balans komen. Als de bekkenscheefstand en de standafwijkingen in de rug zijn gecorrigeerd staat de patiënt anders op zijn voeten. Dit is ook terug te zien in de afdrukken die gemaakt worden door bijvoorbeeld de podoloog. Bepaalde standafwijkingen zijn ook te herkennen aan de voetafdrukken. Na correctie van de scheefstanden in bekken en rug moeten daarom de steunzolen die iemand eventueel draagt, ook gecontroleerd worden. Mogelijk is er een andere correctie nodig.

Een voet die goed functioneert geeft het lichaam steun en balans, maar kan ook bewegen. Hiervoor zijn verschillende dingen nodig: een juiste stand van de botten in de voet en een goede spierfunctie.

Nekpijn

Hoofdpijn en migraine

Er bestaan verschillende vormen van hoofdpijn. Soms staat de hoofdpijn direct in verband met problemen in de nek. De patiënt geeft dan vaak ook aan dat de hoofdpijn ontstaat vanuit de nek. Deze patiënten ervaren vaak veel verlichting bij correctie van de nekwervels.

Hoofdpijn kan ook ontstaan door andere oorzaken, en vaak ook meerdere oorzaken tegelijkertijd, bijvoorbeeld voeding, medicatie gebruik, hormonale veranderingen.

Ook kan er sprake zijn van migraine. Vaak heeft iemand aanleg om migraine te krijgen. Die aanleg kan niet worden weggenomen. Wel is de ervaring dat de ernst en de frequentie van de migraine aanvallen afneemt als de nek wordt gecorrigeerd.

Hernia

Een hernia komt het meeste voor in de nek of in de onderrug. In beide situaties kan het gevolg zijn dat een zenuw klem komt te zitten en veel klachten geeft, zoals heftige pijn, tintelingen en soms zelfs krachtsverlies.

Schouder

Bij schouderklachten wordt niet alleen de schouder bekeken, maar het hele traject van nek/bovenrug, schouder, arm.

Whiplash

Bij een kopstaartbotsing maakt het lichaam een voorachterwaartse versnelling met het hoofd-nek ten opzichte van de borstkast, die door de gordel met de rugleuning wordt gefixeerd. Soms krijgen de mensen na een dergelijk ongeval psychische en lichamelijke klachten. De lichamelijke klachten in de vorm van pijn in de nek, schouders, tussen de schouderbladen en hoofdpijn zijn vaak goed te behandelen. De psychische klachten die ook kunnen optreden na een whiplash trauma zijn met deze therapie niet te behandelen.

Behandelen

Waaruit bestaat de behandeling?

Bij een eerste consult wordt eerst uitvoerig uitgevraagd welke klachten er zijn. Hoe het beloop tot dat moment is geweest, welke behandeling eerder hebben plaatsgevonden en wat het effect daarvan is geweest, welke onderzoeken zijn verricht (bijvoorbeeld rontgenfoto’s of MRI scan). Wat ook van groot belang is om te weten is wat de patiënt zelf verwacht van de behandeling.

Daarna wordt gevraagd naar ongevallen. Ook als deze veel eerder zijn gebeurd of van geen grote betekenis lijken te zijn geweest, kan het zin hebben om ernaar te kijken. Een deel van het bewegingsapparaat wat niet meer op de juiste plek zit gaat doorgaans niet meer vanzelf terug.

Hierna worden allerlei vragen gesteld over organen van het lichaam. Dit geeft de behandelaar informatie over het niveau waar het probleem zich kan bevinden in de wervelkolom.

Dan vindt er onderzoek plaats: De functie en stand van het bewegingsapparaat wordt in beeld gebracht. Indien nodig wordt er ook neurologisch onderzoek verricht. De behandelaar zal zich altijd afvragen of er behalve van het bewegingsapparaat ook andere mogelijke oorzaken zijn van de klachten.

Na het onderzoek geeft de arts uitleg aan de patiënt en gaat de behandeling ook in de eerste sessie starten.

De behandeling vindt altijd plaats in een bepaalde volgorde. Dit werkt het beste en geeft de minste bijwerkingen. Eerst richt de behandeling zich op de correctie van de bekkenscheefstand en de compensatie die dit geeft in de rug. Daarna zullen de standafwijkingen van de wervels afzonderlijk worden behandeld in een bepaalde volgorde. Er kan dan ook worden aangegeven hoeveel behandelingen er nodig zullen zijn. Dit is meestal 3-5 behandelingen en na 8 weken een controle behandeling.

Na het corrigeren van de standafwijkingen moet de situatie stabiliseren. Soms is het voldoende als iemand de instructie krijgt voor enkele oefeningen. Soms is het nodig dat bijvoorbeeld een fysiotherapeut iemand langer begeleidt om een optimale stabiliteit te bereiken. In de praktijk wordt gebruik gemaakt van oefeningen uit de methodiek van de ontwikkelingspsychomotoriek van N.Brouw. Hiermee worden de verschillende spierkettingen met elkaar in balans gebracht en de wervelkolom verder gestabiliseerd.

Indien er door orthomanipulaties geen verder verbetering kan worden bereikt zal de arts met de patiënt meedenken wat een verdere behandeling kan zijn. Zij kan ook overleg zoeken met een andere behandelaar.